از تاریخ
 تا تاریخ
 
نمایش برگزیده ی جشنواره ی استانی استان گلستان

«وای به روزی که بمیرد خروس» اجرای  عموم خود را به پایان رساند
نمایش برگزیده ی جشنواره ی استانی استان گلستان

«وای به روزی که بمیرد خروس» اجرای عموم خود را به پایان رساند

نمایش «وای به روزی که بمیرد خروس» به نویسندگی و کارگردانی پورنیک کاوش که در بیست و هفتمین جشنواره ی استانی استان گلستان شرکت کرد و ده جایزه را صاحب و برگزیده ی ...