از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حضور معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

نشست انجمن هنرهای نمایشی گلستان برگزار شد
با حضور معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

نشست انجمن هنرهای نمایشی گلستان برگزار شد

بعد از یک سال وقفه کرونایی نشست سرپرستان گروه‌های ثبت شده با حضور معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان برگزار شد.