از تاریخ
 تا تاریخ
 
به علت تخلف آیین‌نامه‌ای و عدم همراهی چند بازیگر

«تلویزیون» و «قربانگاه» از گردونه رقابت جشنواره تئاتر گلستان کنار رفتند
به علت تخلف آیین‌نامه‌ای و عدم همراهی چند بازیگر

«تلویزیون» و «قربانگاه» از گردونه رقابت جشنواره تئاتر گلستان کنار رفتند

نمایش «تلویزیون» به‌دلیل تخلف آیین‌نامه‌ای و نمایش «قربانگاه» به دلیل عدم همراهی چند بازیگر، از گردونه رقابت سی‌وسومین جشنواره تئاتر استان گلستان کنار رفتند.