از تاریخ
 تا تاریخ
 
رعنا زیادلو، یکی از نویسندگان و کارگردانان میکروتئاتر عروسکی  «آدی و بودی» :

«آدی و بودی» سعی کردیم فضای نمایش ایرانی را با تکنیک میکرو تئاتر ارائه بدهیم
رعنا زیادلو، یکی از نویسندگان و کارگردانان میکروتئاتر عروسکی  «آدی و بودی» :

«آدی و بودی» سعی کردیم فضای نمایش ایرانی را با تکنیک میکرو تئاتر ارائه بدهیم

گفتگوی اختصاصی خبرنگار ایران تئاتر در گلستان با رعنا زیادلو، یکی از نویسندگان و کارگردانان میکروتئاتر عروسکی  «آدی و بودی»

معاونت هنرهای نمایشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان منتشر کرد

جشنواره مجازی نمایشی با عنوان  «نوروزخانه» در گلستان
معاونت هنرهای نمایشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان منتشر کرد

جشنواره مجازی نمایشی با عنوان «نوروزخانه» در گلستان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با همکاری انجمن هنرهای نمایشی استان فراخوان جشنواره مجازی و استانی نمایش با عنوان نوروزخانه را منتشر کرد.