در حال بارگذاری ...
در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی

باید قبول کنیم که به دنبال
در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی

باید قبول کنیم که به دنبال "فهم" نیستیم و به دنبال "درک" هستیم

"محمود رضا رحیمی" مدرس کارگاه دو روزه آموزش بازیگری و کارگردانی در گفتگویی اختصاصی گفت: باید قبول کنیم که به دنبال "فهم" نیستیم و به دنبال "درک" هستید

رویدادها,گزارش |

در ابتدای سال 1397

اولین نشست هم اندیشی انجمن هنرهای نمایشی استان گلستان برگزار شد
در ابتدای سال ۱۳۹۷

اولین نشست هم اندیشی انجمن هنرهای نمایشی استان گلستان برگزار شد

نخستین جلسه هم اندیشی انجمن هنر های نمایشی استان با حضور معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ، اعضای هیأت مدیره انجمن هنرهای نمایشی و سرپرستان گروه های نمایشی ثبت شده استان برگزار شد .

رویدادها,گزارش |

صفحه  1  از  6