در حال بارگذاری ...

نمایش «اپیدمی» از نگاه پیشکسوتان

نمایش «اپیدمی» نمایشی قابل تامل و تعمق که با هوشمندی به صحنه آمده است.

به گزارش تئاتر گلستان، جواد پیشگر از هنرمندان پیشکسوت کشور پس از تماشای نمایش «اپیدمی» گفت این اثر نمایشی است قابل تامل و تعمق که با هوشمندی به صحنه آمده است.

تئاتر کاشف حقایق ناپیدا و ناشناخته درونیات انسان و هستی است و هنرمند تئاتر با هوشمندی و درکی جهانشمول و شناختی آگاهانه،مخاطبش را در برابر خود و ناخودآگاهش قرار میدهد تا راه سعادتمندی را بیابد،تئاتر ماسکها را از چهره ها برمیدارد و آدمی را در برابر خودش عریان میکند که بیاندیشد انتخاب کند.

و رضا پورتراب زاده در نمایش اپیدمی همین منظر دشوار را دریافته و به اجرایش درآورده،نمایش قابل تامل و تعمق که با هوشمندی به صحنه آمده است.به عنوان یک تماشاگر تئاتر پیشنهاد میکنم این اثر خوب را همه ببینند.برای همه عوامل اجرای نمایش اپیدمی آرزوی موفقیت میکنم.

الله قلی نظری دیگر پیشکسوت هنر استان نیز در این خصوص گفت :« اپیدمی » نمایشی شایسته تماشا «اپیدمی» الحق نمایشی درخور توجه و شایسته تماشاست.گروه بازیگران تلاش میکنند لحظات قشنگی را خلق کنند و گروه فرم بسیار هماهنگ در ارائه آنچه را که آموزش دیده اند موفق عمل مینمایند.طراحی صحنه ،نور لباس و آکسسوار تکامل یافته به چشم می آید و موسیقیهای زنده و ضبطی در خدمت اثر خیلی اثربخش نواخته میشوند.رضا پورتراب زاده اینبار با تلاش در ارائه متنی از علیرضا امیدی ازنویسندگان بومی همه تلاش خود را به خرج داده تا اثری زیبا و خلاقانه و شایسته تماشاگران تئاتر را به صحنه بکشد.او تماشاگرش را راضی از سالن خارج می کند و علیرغم طولانی بودن اجرا و وجود بعضی صحنه های مطول و پردیالوگ گرمای نمایش با نفس گرم تماشاگران کاستی ها را کاهش میدهد.

قطعا نقدهایی هم در مسیر اجرا به اثر وارد است که انشاالله منتقدین صاحب نظر و خوش قلم ما در استان به آن خواهند پرداخت.
با برگزاری انتخابات

هیئت مدیره مؤسسه انجمن هنرهای نمایشی استان گلستان معرفی شدند
با برگزاری انتخابات

هیئت مدیره مؤسسه انجمن هنرهای نمایشی استان گلستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار ایران تئاتر در گلستان، انتخابات مؤسسه انجمن هنرهای نمایشی استان گلستان با حضور نمایندگان گروه‌های نمایشی، نماینده انجمن هنرهای نمایشی ایران و نمایندگان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ...

|