از تاریخ
 تا تاریخ
 
در روز اول بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان گلستان

نمایش «امیرکبیر 2018» از گرگان به روی صحنه رفت
در روز اول بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان گلستان

نمایش «امیرکبیر 2018» از گرگان به روی صحنه رفت

در روز اول بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان گلستان نمایش «امیرکبیر ۲۰۱۸» به نویسندگی امیرعلی نبویان و کارگردانی رضا پورتراب زاده و رهبان مسلمی عقیلی از شهرستان گرگان ...