از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به نمایش حاضر در جشنواره تئاتر گلستان

« هبوط» به تصویر کشیدن لایه های زیرین جامعه است که دچار انحطاط شده
نگاهی به نمایش حاضر در جشنواره تئاتر گلستان

« هبوط» به تصویر کشیدن لایه های زیرین جامعه است که دچار انحطاط شده

«هبوط» از نمایش‌های اجرا شده در روز سوم سی و دومین جشنواره تئاتر استان گلستان به نویسندگی امیرحسین صیدآبادی و کارگردانی امید ابراهیمی میباشد. مجتبی طالبی نویسنده، ...