از تاریخ
 تا تاریخ
 
معاون هنری و سینمایی و سعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

احداث 4 پلاتو در 4 شهرستان استان گلستان
معاون هنری و سینمایی و سعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

احداث 4 پلاتو در 4 شهرستان استان گلستان

معاون هنری و سینمایی و سعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از احداث ۴ پلاتو تمرینی- اجرایی در ۴ شهرستان استان گلستان خبر داد و گفت: این رویداد از جمله ...

باحضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

اولین نشست رسمی شورای سیاست گذاری جشنواره  تئاتراستانی 98 برگزار شد
باحضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

اولین نشست رسمی شورای سیاست گذاری جشنواره تئاتراستانی 98 برگزار شد

اولین نشست رسمی شورای سیاست گذاری سی امین جشنواره تئاتراستانی ۹۸ گلستان شنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷ با حضور دکتر کشمیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان برگزار شد.