از تاریخ
 تا تاریخ
 
با اعلام دبیر سی و دومین دوره

آثار پذیرفته شده در بخش‌های تک گویی و تئاتر کوتاه جشنواره استان گلستان معرفی شدند
با اعلام دبیر سی و دومین دوره

آثار پذیرفته شده در بخش‌های تک گویی و تئاتر کوتاه جشنواره استان گلستان معرفی شدند

دبیر سی و دومین جشنواره تئاتر گلستان اظهار کرد: ۵ اثر در بخش تک گویی زنان، ۳ اثر در بخش تک گویی مردان و ۵ اثر در بخش مسابقه تئاتر کوتاه ویژه آموزشگاه ها به مرحله نهایی ...